Zarząd


IMG_5474Wojciech Lorys
– 
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.

W latach 1989 – 1992 pełnił funkcję wiceprezesa do spraw finansowych w polsko-amerykańskiej firmie komputerowej Qumak International j.v. sp. z o.o. Następnie pracował jako główny księgowy w firmach: „Michał Żak” (1992- 1993), Qumak International (1993 – 1995), Leasing Management S.A. (również jako członek zarządu, 1995 -1999). Od roku 1999 do stycznia 2003 roku pełnił kolejno funkcje dyrektora finansowego, członka zarządu i prezesa w spółkach Grupy Buma.

Brał udział w szkoleniach w kraju i za granicą – głównie z zakresu księgowości i finansów, w roku 2000 uzyskał tytuł biegłego rewidenta (dyplom nr 9584).

 

Posiada udokumentowane kompetencje i doświadczenie zawodowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • badania sprawozdań finansowych
 • zarządzania finansami
 • rachunkowości i rachunkowości zarządczej
 • zmian w strukturze właścicielskiej spółek (w zakresie prawa podatkowego i bilansowego)

Zna język angielski i rosyjski.


IMG_5517Zbigniew Pamuła
– Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pracuje w służbach finansowo-księgowych od 1983 roku, w tym m.in. jako główny księgowy w polsko-amerykańskiej firmie komputerowej Qumak International j.v. sp. z o.o. w latach 1992 – 1993 oraz Orbis SA Hotel Cracovia w Krakowie w okresie 1993 – 2006. Następnie w okresie 2006 – 2007, jako wiceprezes zarządu, pracował w firmie audytorsko-księgowej Interfin sp. z o.o. w Krakowie. Od kwietnia 2007 roku jest zatrudniony w WL Finanse.

Brał udział w szkoleniach, głównie z zakresu księgowości i finansów, w 1999 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (dyplom nr 9280).

 

 

Posiada udokumentowane kompetencje i doświadczenie zawodowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • badania sprawozdań finansowych
 • audytu środków unijnych
 • zarządzania finansami
 • rachunkowości i rachunkowości zarządczej
 • zmian w strukturze właścicielskiej spółek (w zakresie prawa podatkowego i bilansowego)

Zna język angielski i rosyjski.