Usługi księgowe

Usługi księgowe - outsourcing ma sens

W dobie komputerów i wszechobecnej automatyzacji liczy się dobre zarządzanie finansami, wiele programów ułatwia nam ten proces, ale nie są one zdolne w stu procentach zastąpić ludzkiej pracy. Wielu z nas również nie dysponuje wystarczającą ilością czasu, aby kompleksowo zająć się swoimi finansami. Dlatego naprzeciw Państwa oczekiwaniom wychodzą nasi eksperci od usług księgowych, którzy ze swoim wieloletnim doświadczeniem potrafią wykorzystać możliwości nowoczesnych programów oraz szybko reagować na nieustannie zmieniające się przepisy prawa w tym zakresie.

Oferta usług księgowych:

 • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji i rejestrów podatkowych, zgodnie z przepisami prawa podatkowego i bilansowego
 • generowanie płatności za zobowiązania do banków
 • okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie wszelkich deklaracji, do składania których zobowiązują przepisy prawa podatkowego, a także ich terminowe składanie
 • cykliczne raportowanie i zestawianie bieżących i historycznych informacji niezbędnych do kierowania firmą
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • przygotowywanie materiałów księgowych na potrzeby kredytowe i analiz finansowych
 • na życzenie naszych klientów przechowujemy faktury w postaci elektronicznej

IMG_5816