O firmie

WL Finanse Sp. z o.o w Krakowie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000140630, posiada kapitał podstawowy w kwocie 70.000 zł, NIP 676-22-25-746, REGON 356584198.

WL Finanse Sp. z o.o. założono w listopadzie 2002 roku. Głównym profilem działalności spółki jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych

Spółka prowadzi obsługę księgową i kadrowo-płacową polskich i zagranicznych podmiotów działających na terenie Polski.

W ramach obsługi księgowej prowadzone są pełne księgi rachunkowe zarówno dla spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, jak i dużych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Pracownicy zatrudnieni w Spółce posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości oddziałów firm zagranicznych i spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Spółka zatrudnia około 50 pracowników władających językiem angielskim, w tym troje biegłych rewidentów.

15 lat doświadczenia

Firma WL Finanse Sp. z o.o. działa nieprzerwalnie od listopada 2002 roku

50 pracowników

Spółka zatrudnia około 50 doświadczonych osób w tym 3 biegłych rewidentów.

Ochrona informacji

Troszcząc się o budowanie zaufania do naszych usług, zapewniamy Klientom całkowitą poufność i bezpieczeństwo danych.

Usługi księgowe
Usługi kadrowo-płacowe