Nasze atuty

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

W naszej działalności kierujemy się zasadą profesjonalizmu zawodowego, łączącego specjalistyczną wiedzę z praktyką. U jej podstaw leży bogate doświadczenie zawodowe wspólników, będących biegłymi rewidentami i zarazem członkami Zarządu, w osobach Wojciecha Lorysa, założyciela Spółki oraz Zbigniewa Pamuły i Anny Broszkiewicz. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym pięcioro biegłych rewidentów, posiadających wiedzę i doświadczenie, gwarantując świadczenie usług o wysokiej jakości.

NOWOCZESNOŚĆ I KOMFORT OBSŁUGI

Dla celów prowadzonej ewidencji, korzystamy z nowoczesnego oprogramowania e-NOVA pozwalającego proponować naszym Klientom nową jakość obsługi księgowej, nieosiągalnej przy stosowaniu tradycyjnych programów finansowo-księgowych. Każdemu Klientowi gwarantujemy dostęp on line do danych finansowych firmy, niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Dostęp Klienta do Internetu wystarcza aby korzystać z bazy danych na potrzeby bieżącego zarządzania Jego firmą.

OCHRONA INFORMACJI

Przedmiotem ochrony są dane, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach informatycznych oraz systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne służące do ich przetwarzania, archiwowania i przesyłania. Ochrona zbiorów danych i zasobów programowych polega na zabezpieczeniu informacji wprowadzonej, przetwarzanej, przesyłanej w systemie informatycznym oraz na nośnikach informacji przed nielegalnym ujawnieniem, kradzieżą oraz nieuprawnioną modyfikacją lub usunięciem. Ochrona zasobów sprzętowych systemu informatycznego polega na ścisłym przestrzeganiu zasad i wymagań dotyczących warunków eksploatacji sprzętu, prowadzenia jego konserwacji zgodnie z przepisami i wymaganiami producenta oraz na ochronie sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

EFEKTYWNOŚĆ

Nasi Klienci czerpią korzyści z zalet jakie niesie za sobą powierzenie prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych wysoko wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej (outsourcing). Księgowość, kadry, rachuba płac i inne obszary, które nie stanowiąc podstawowego rodzaju działalności, przestają w nadmierny sposób angażować środki firmy i czas pracy osób zarządzających, rozwiązaniu ulega problem limitu etatów i efektywności wykorzystania czasu pracy i szkolenia pracowników. Outsourcing pozwala czerpać korzyści z naszej wiedzy, nieustannie aktualizowanej oraz z doświadczenia wynikającego z długoletniej praktyki.

ELASTYCZNOŚĆ DZIAŁANIA

Każdego naszego Klienta traktujemy indywidualnie. Nasza usługa jest w pełni dostosowywana do rodzaju, charakteru jak i skali prowadzonej działalności. Zapewniamy wsparcie ze strony zespołu specjalistów gotowych rozwiązać problemy zgłaszane przez naszych Klientów. Pracownicy Spółki władają językiem angielskim, w którym na życzenie Klienta, mogą być sporządzane wszystkie dokumenty.