Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe - outsourcing najlepszym rozwiązaniem

Profesjonalny, z dużym doświadczeniem dział kadrowo-płacowy daje gwarancję rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia obsługi kadrowej i płacowej nie tylko dla pracodawców, ale również dla ich pracowników. Nasi specjaliści, wykorzystujący nowoczesny program, zapewniają kompleksową obsługę w tym zakresie, poczynając od prowadzenia dokumentacji kadrowej, naliczania płac, a kończąc na składaniu deklaracji do ZUS i Urzędów Skarbowych. Obsługa kadrowo-płacowa wykonywana przez podmiot zewnętrzny dodatkowo pozwala zachować poufność wynagrodzeń.

Oferta usług kadrowo-płacowych:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • naliczanie płac
  • generowanie przelewów wynagrodzeń do banków
  • prowadzenie dokumentacji płacowej
  • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
  • prowadzenie spraw z zakresu obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz FGŚP
  • prowadzenie spraw z zakresu obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  • obsługa rozliczeń z PFRON
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS o zatrudnieniu i płacach

IMG_5847 (1)