Wypełnij formularz kontaktowy
    Administratorem Twoich danych osobowych jest WL Finanse Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Garncarskiej 5/5 w Krakowie (kod pocztowy: 31-115), zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które przetwarzane będą w związku z przesłanym przez Ciebie zapytaniem.

    Twoje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a ich przetwarzanie odbywać będzie się wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji zapytania skierowanego w formularzu kontaktowym.

    Administrator informuje, iż masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    Aby zrealizować swoje uprawnienia należy skontaktować się z Administratorem listownie (ul. Garncarska 5/5, 31-115 Kraków) lub mailowo (daneosobowe@wlfinanse.pl).

    Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami.