System kontroli jakości

WL Finanse spółka z o.o., jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wprowadziła do stosowania system kontroli jakości celem uzyskania wystarczającej pewności, że:

  • nazwa WL Finanse Sp. z o.o. będzie synonimem jakości, niezależności, obiektywizmu, rzetelności i etycznego zachowania,
  • WL Finanse Sp. z o.o. i jej personel przestrzegają zawodowych standardów i obowiązujących wymogów etycznych, prawnych i regulacyjnych przy wykonywaniu usług rewizji finansowej,
  • opinie i raporty sporządzane przez WL Finanse Sp. z o.o. są odpowiednie w danych okolicznościach.

Odpowiednio wysoki poziom jakości usług rewizji finansowej, wykonywanych przez WL Finanse Sp. z o.o., jest osiągany przez stosowanie zasad i procedur uwzględniających następujące elementy systemu kontroli jakości:

  • obowiązki kierownictwa związane z zapewnieniem jakości,
  • odpowiednie wymogi etyczne,
  • procedury akceptacji klienta i kontynuacji współpracy z klientem oraz zleceń szczególnych,
  • zasoby ludzkie,
  • przeprowadzenie zlecenia,
  • nadzorowanie.

Zapewnienie wysokiej jakości usług rewizji finansowej oparte jest na zasadzie, że ostateczna opinia i raport z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego, bądź innej usługi poświadczającej nie mogą być sporządzone przed zakończeniem przeglądu jakości wykonanych prac.