Inne usługi biegłego rewidenta

Inne usługi biegłego rewidenta:

  • badanie planów przekształcenia formy prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • badanie wyceny aportów wnoszonych do spółek
  • badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
  • inne usługi dodatkowe i poświadczające wykonywane przez biegłego rewidenta

IMG_5731 - 1