Badanie sprawozdań finansowych

Oferta badań sprawozdań finansowych:

  • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
  • badanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądy ksiąg rachunkowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • usługi atestacyjne

IMG_5971