Audyt zewnętrzny środków unijnych:

Audyt zewnętrzny środków unijnych:

Spółka, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wykonuje audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Biegli rewidenci zatrudnieni w Spółce posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędną w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

IMG_5521 - 1